Päringu tegemine 

Kuigi mobiili teel on kõige kiirem võimalus bändiga
kontakti saada, tuleb alati kokkulepped kirjalikult üle täpsustada.

E-kiri võiks sisaldada: 
- peo toimumise aega;
- kohta;
-külaliste arvu;
- oma soove bändile, sh millise peoga on tegemist.


Bossenova hind

Bossenova hind sõltub mitmetest asjaoludest, kõige tugevamad mõjutajad on peo toimumise aeg, koht ning peo olemus (pulm, firmapidu vm). 

Bändi tehnika

Bändi tehnika ohutuse tagamiseks ja õnnetuste vältimiseks on parim lahendus kõrgendatud lava minimaalselt suurusega 3x5 meetrit. 
Kas peale bändi kasutab veel keegi lava
 (nt õhtujuht, tantsijad vm)?

Sooviksime teada, kellega me lava jagame, et tagada omalt poolt peo sujuv tehniline kulgemine. 

Kui on soov kasutada bändi tehnikat (taustamuusika, käsimikrofon vm) oleme seda lahkelt nõus jagama juhul, kui see on enne kokku lepitud. 


Meie helitehnik on eelkõige peol selleks, et bänd võimalikult hästi kõlaks. Kogu ürituse helitehnilise teenindamise soovi korral tuleb see eelnevalt kokku leppida ning  arvestada võimaliku lisatasuga.


Lisaküsimuste tekkimisel oleme suurima hea meelega nõus vastama.