Kuigi mobiili teel on kõige kiirem võimalus bändiga kontakti saada, on alati hea kokkulepped kirjalikult üle täpsustada. E-mail võiks sisaldada peo toimumise aega, kohta ning tellimuse sisu.

Bossenova hind sõltub mitmetest asjaoludest, kuid kõige tähtsamateks teguriteks on peo toimumise aeg, koht ning olemus (nt pulm, juubel jne). 

Kas peale bändi soovib veel keegi lava kasutada
 (nt õhtujuht, tantsijad vm)?

Sooviksime teada, kellega me lava jagame, et osata oma heli- ja valgustehnikat vastavalt paigutada.

Kui kellelgi on soov kasutada bändi tehnikat oleme seda lahkelt nõus jagama juhul, kui see on enne kokku lepitud.

Meie helitehnik on eelkõige peol selleks, et bänd võimalikult hästi kõlaks. Kogu ürituse helitehnilise teenindamise soovi korral tuleb see eelnevalt kokku leppida ning  arvestada võimaliku lisatasuga.


Lisaküsimuste tekkimisel oleme suurima hea meelega nõus vastama.